’Jeg tro­e­de, det vil­le slå mig ihjel’

BT - - NYHEDER -

HEKSEJAGT Cliff Ri­chard er født 14. ok­to­ber 1940 som Har­ry Rod­ger Webb i In­di­en. Gen­nem åre­ne har han solgt me­re end 250 mil­li­o­ner pla­der ver­den over. En del sam­men med The Sha­dows, som var hans ba­ck­ing­band fra 1959 til 1968. Gen­nem de sid­ste 50 år har Cliff haft me­re end 130 sing­ler og al­bum på den bri­ti­ske Top 20.

1995 blev Ri­chard ad­let af den en­gel­ske dron­ning for sin kunst­ne­ri­ske kar­ri­e­re. Cliff Ri­chard op­tra­e­der i Dan­mark 6. au­gust i By­par­ken, Vej­le. Al­le­re­de fra 1964 har Cliff Ri­chard va­e­ret ak­tiv kri­sten. Han har gen­nem ti­den do­ne­ret en del af si­ne ind­ta­eg­ter til vel­gø­ren­de for­mål, og si­de­lø­ben­de med po­pkar­ri­e­ren har han ja­evn­ligt op­t­rå­dt ved ar­ran­ge­men­ter med den krist­ne pra­e­di­kant Bil­ly Gra­ham.

I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.