Høj­re­ra­di­ka­le so­lo-ter­r­o­ri­ster far­li­ge­re end so­lo-ji­ha­di­ster

BT - - NYHEDER -

Høj­re­ra­di­ka­le so­lo-ter­r­o­ri­ster er an­svar­li­ge for langt fle­re drab og kva­e­stel­ser end is­la­mi­sti­ske ji­ha­di­ster, der hand­ler på egen hånd.

Det er en af kon­klu­sio­ner­ne i en ny og om­fat­ten­de rap­port fra den bri­ti­ske ta­en­ket­ank Roy­al Uni­ted Ser­vi­ces In­sti­tu­te, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Rap­por­ten har gen­nem­gå­et po­li­tisk og re­li­gi­øst mo­ti­ve­re­de ter­r­or­an­greb i Eu­ro­pa i åre­ne 2000 til 2014, og her har 94 men­ne­sker mi­stet li­vet i for­bin­del­se med ter­r­or­an­greb ud­ført af høj­re­ra­di­ka­le, der hand­ler på egen hånd.

Til sam­men­lig­ning er kun 16 per­so­ner ble­vet dra­ebt i for­bin­del­se med is­la­mi­sti­ske ji­ha­di­ster, der age­rer ale­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.