Jo Cox’ mand: Det var ter­ror

BT - - NYHEDER -

Dra­bet på La­bour-po­li­ti­ker Jo Cox, som i sid­ste uge blev skudt og stuk­ket ihjel på åben ga­de i det nord­li­ge Eng­land, var en ter­r­or­hand­ling.

Det sag­de hen­des mand Bren­dan Cox ved en min­de­høj­ti­de­lig­hed i Lon­don i går.

»Dra­bet på Jo var po­li­tisk. Det var en ter­r­or­hand­ling, som var ud­ta­enkt for at frem­me en dags­or­den af had mod an­dre,« si­ger han ved min­de­høj­ti­de­lig­he­den på Tra­fal­gar Squa­re i det cen­tra­le Lon­don.

»Hun var po­li­ti­ker, og hun hav­de si­ne kla­re hold­nin­ger. Jeg tror, at hun blev dra­ebt på grund af dis­se kla­re hold­nin­ger,« si­ger Bren­dan Cox.

Tid­li­ge­re på da­gen hav­de Bren­dan Cox og de­res to små børn ta­get af­sked med Jo Cox ved en sejl­tur ned ad Them­sen.

Jo Cox, der vil­le va­e­re fyldt 42 år i går, var kendt for si­ne syns­punk­ter om, at Stor­bri­tan­ni­en bør gø­re me­re for de man­ge flygt­nin­ge, der kom­mer til Eu­ro­pa.

Cox var og­så til­ha­en­ger af fort­sat britisk EU-med­lem­skab og før­te valg­kamp for bliv-fløj­en ved den bri­ti­ske fol­ke­af­stem­ning.

Min­de­høj­ti­de­lig­he­den på Tra­fal­gar Squa­re fin­der sted, kun 15 ti­mer in­den de bri­ti­ske valg­ste­der slår dø­re­ne op.

I Stor­bri­tan­ni­en er det ble­vet de­bat­te­ret, om dra­bet vil­le på­vir­ke af­stem­nin­gen tors­dag. Me­nings­må­lin­ger­ne vi­ser, at til­ha­en­ger­ne af fort­sat britisk EU-med­lem­skab er ble­vet styr­ket i den se­ne­ste uges tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.