Gem­te has­hla­ger i eks-ka­e­re­stes hus

BT - - NYHEDER -

En far til to børn har til­stå­et, at han har brugt sit hjem til at op­be­va­re om­kring 290 ki­lo hash i en pe­ri­o­de på fem må­ne­der, og han er der­for ble­vet idømt to års fa­engsel i Kø­ben­havns By­ret.

Den 44-åri­ge Jo­hn­ny Jen­sen har ons­dag i ret­ten er­kendt, at han gen­tag­ne gan­ge har op­be­va­ret kas­ser med om­kring 30 ki­lo hash i hver.

Kas­ser­ne gem­te han i sin eks­ka­e­re­stes hus på Sja­el­land, hvor han bor til le­je med si­ne børn. En vi­deo, hvor to med­lem­mer af Bla­ck Ja­ck­ets bli­ver kla­edt helt af og hå­net, cir­ku­le­re­de i det kø­ben­havn­ske ban­de­mil­jø op til dra­bet på en 23-årig far på Fre­de­riks­berg. Gam­melt fjend­skab brød ud i lys lue, da to ban­der nat­ten til fre­dag åb­ne­de ild mod hin­an­den på Pe­ter Bangs Vej i Kø­ben­havn. Fra to bi­ler fløj kug­ler­ne frem og til­ba­ge. En af dem ram­te 23-åri­ge OM i ho­ve­d­et og tog li­vet af ham.

Fi­re per­so­ner i al­de­ren 16, 25, 28 og 29 med til­knyt­ning til mo­tor­cy­kel­klub­ben Gre­mi­um MC er ble­vet an­holdt og va­re­ta­egts­fa­engs­let i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.