Bil­le Au­gust la­ver ’Lyk­ke-Per’

BT - - NYHEDER -

Fil­min­struk­tør Bil­le Au­gust og Nor­disk Film er ble­vet be­vil­get 12 mil­li­o­ner kro­ner af Den Dan­ske Film­fond til at la­ve en tv-mi­ni-se­rie over Hen­rik Pon­top­pi­dans kend­te ro­man ’Lyk­ke-Per’ til TV2.

Bil­le Au­gust får hja­elp med ma­nuskrip­tet af sin ae­ld­ste søn An­ders Au­gust, der er tv­ma­nuskript­for­fat­ter og blandt an­det er med­for­fat­ter på DRs dra­ma­se­rie ’Bed­rag’, ’Ar­vin­ger­ne’ og film som ’Som­me­ren 92’, Nøg­le hus spejl’, ’Dirch’ og ’Su­perclas­si­co ’.

TV2s dra­ma­chef Ka­tri­ne Vogel­sang øn­sker ik­ke at kom­men­te­re tv­se­ri­en over­for BT, før den er fuldt fi­nan­si­e­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.