Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Git­te Se­e­berg Det vil va­e­re en ka­ta­stro­fe, hvis det skul­le en­de med et EU uden Eng­land. Der kan sim­pelt­hen ik­ke si­ges nok dår­ligt om kon­se­kven­ser­ne. (...) EU er et po­li­tisk pro­jekt, hvor man ik­ke kan va­e­re eni­ge i alt. Men det aen­drer ik­ke på, at EU er et nød­ven­digt po­li­tisk pro­jekt

Ge­ne­ral­se­kre­ta­er, WWF Ver­dens­na­tur­fon­den, på jp.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.