Bram­sen af­lø­ser svensk po­p­stjer­ne

BT - - NYHEDER -

»Jeg kom­mer, jeg kom­mer, jeg kom­mer, jeg kom­mer,« syn­ger Vero­ni­ca Mag­gio i et af si­ne me­ga­hit. Men den sven­ske po­p­stjer­ne kom­mer ik­ke til det­te års Tin­der­box-festi­val på grund af syg­dom. Hen­des af­lø­ser bli­ver dan­ske Sti­ne Bram­sen, der oven­på et hårdt for­år, hvor hen­des søn faldt ud ad­vin­du­et, er til­ba­ge på sce­nen og skal fy­re op i Tu­sindårs­sko­ven. Det forta­el­ler Tin­der­box’ pres­se­tals­mand Mor­ten Hop­bal­le.

»Det er selv­føl­ge­lig en ke­de­lig nyhed på sam­me må­de, som al­le an­dre af­lys­nin­ger er det, men til gen­ga­eld er vi ret be­gej­stre­de over, at vi har fun­det en rig­tig va­er­dig af­lø­ser i Sti­ne Bram­sen,« si­ger han.

Og af­lø­se­ren, der selv er stor fan af sven­ske­ren, vil gø­re sit for at ud­fyl­de sin kol­le­gas sko.

»Jeg lover, at mi­ne se­je mu­si­ke­re og jeg gør vo­res til, at vi får en ka­em­pe fest, så jeg gla­e­der mig van­vit­tigt til at spil­le på Tin­der­box for før­ste gang, si­ger Sti­ne Bram­sen. Festi­va­len be­gyn­der i dag i Oden­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.