Ned med nak­ken

BT - - TV - 10:15 11:30 13:05 18:25 14:40 16:30 08:45 20:15 22:00 00:0005:10

Ud­over Al Ca­po­ne har USA isa­er haft én stor og le­gen­da­risk gangster­kon­ge - Mi­ck­ey Co­hen! I af­ten vi­ser TV 2 Zulu den actionfyld­te film ”Gang­ster Squad”, der byg­ger på vir­ke­li­ge be­gi­ven­he­der og hand­ler om, hvor­dan po­li­ti­et i Los An­ge­les for­sø­ger at få Co­hen bag trem­mer i slut­nin­gen af 1940’er­ne. Fil­men er in­stru­e­ret af Ru­ben Flei­s­cher, og i ho­ved­rol­ler­ne ses go­de folk som Ry­an Gos­ling, Se­an Penn, Em­ma Sto­ne, Josh Bro­lin og Ni­ck Nol­te. Los An­ge­les, 1949. Den skrup­pel­lø­se gangster­kon­ge Mi­ck­ey Co­hen sty­rer by­en med hård hånd, og der­for sam­men­sa­et­ter po­li­ti­et i Los An­ge­les en spe­ci­alstyr­ke på seks be­tjen­te, der får vi­de be­fø­jel­ser i de­res kamp mod Co­hen. Det er et me­get fa­re­fyldt job, for Co­hen er me­get rig og magt­fuld. Han tje­ner mas­ser af sor­te pen­ge på han­del med stof­fer, vå­ben og prosti­tu­e­re­de samt på ulov­li­ge va­ed­demål. Det he­le fo­re­går un­der be­skyt­tel­se af kor­rup­te po­li­ti­folk og po­li­ti­ke­re. Umid­del­bart vir­ker det som en umu­lig op­ga­ve, at få Co­hen Med­vir­ken­de: ned med nak­ken, men po­li­tiets ind­sats­grup­pe, ført an af over­be­tjent Jo­hn O’Ma­ra og Jer­ry Woo­ters sa­et­ter alt ind på at lø­se op­ga­ven. (TV 2 Zulu)

For­ce Ma­j­eu­re. Svensk dra­ma fra 2013. Røv­tur på 1. klas­se. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1987. Las­seMa­jas De­tek­tiv­bu­reau – Skyg­ger Over Val­le­by. Svensk fa­mi­lie­film fra 2014.

Ju­no. Ame­ri­kansk-ca­na­disk ro­man­tisk ko­me­die fra 2007.

Au­sten­land. Ame­ri­kan­sken­gelsk ro­man­tisk ko­me­die fra 2013. Min lej­lig­hed i Pa­ris. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014.

The Tho­mas Crown Af­fair. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1999.

50 to 1. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Björn Afze­li­us: Tu­sen bi­tar. Wild. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014.

Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.