Eu­ro­pas hot­te­ste Mor

BT - - SPORTEN -

A-NAVN Tyr­ki­ets kamp mod Tjek­ki­et un­der over­skrif­ten ’Te­rim (tyr­kisk land­stra­e­ner Fa­tih Te­rim, red.) om Mor: Han red­de­de os her til af­ten’.

Og der - sand­syn­lig­vis på grund af Mors bun­des­ligaf­rem­tid - i det he­le ta­get stor in­ter­es­se for den 18-åri­ge kant­spil­ler i de ty­ske me­di­er.

Sport­sa­vi­sen Bild vink­ler i sin kam­prepor­ta­ge skar­pt på ’BVB-Mor’, som han er ble­vet døbt af me­di­et.

»Dort­mund ny­er­hver­vel­se, Em­re Mor, fortra­eng­te Ha­kan Cal­ha­nog­lu fra start-11’eren og hvirv­le­de tjek­ker­ne fra hin­an­den«.

Og­så i Eng­land har man bidt ma­er­ke i nav­net Mor. Ek­sem­pel­vis skri­ver Mir­ror føl­gen­de om Mors ind­sats mod Tjek­ki­et:

»Tyr­ki­ets stjer­ne­spil­ler var Em­re Mor, som spil­le­de he­le sit tri­ck-re­per­toi­re ud, med tri­cks og ev­ner, der fik kam­pen til at ly­se op. Hvis Tyr­ki­et går vi­de­re er han be­stemt en spil­ler, man skal hol­de øje med.«

Em­re Mor, der har tyr­ki­ske fora­el­dre, har op­t­rå­dt på ad­skil­li­ge dan­ske ung­domslands­hold, men i fe­bru­ar valg­te han at stil­le op for det tyr­ki­ske lands­hold.

Kort ef­ter fik han sin de­but for tyr­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.