Frans Ni­el­sen bli­ver kap­ta­jn for sta­er­kt OL-hold

BT - - SPORTEN -

Al­le dan­ske NHL-spil­le­re er med i den trup på fo­re­lø­big 26 spil­le­re, som Danmarks Is­ho­ck­ey Uni­on i går udt­og til OL-kva­li­fi­ka­tio­nen i Hvi­derusland, der bli­ver spil­let i sep­tem­ber.

Det be­ty­der, at bå­de Frans Ni­el­sen, Mik­kel Bød­ker, Lars El­ler, Fre­de­rik An­der­sen, Jan­nik Hansen og Ni­ko­laj Eh­lers er med i trup­pen.

Frans Ni­el­sen fra New York Islan­ders er kap­ta­jn for hol­det, der skal for­sø­ge at spil­le sig til OL i 2018.

Og­så Ni­ck­las Jen­sen og Oli­ver Bjor­k­strand, der pri­ma­ert spil­ler i AHL-liga­en, er med i trup­pen, der se­ne­re skal ska­e­res ned til 23 spil­le­re.

Li­ge­le­des er Jo­ke­rit-kvar­tet­ten Pe­ter Re­gin, Jes­per B. Jen­sen, Phi­lip Lar­sen og Oli­ver Laurid­sen med i trup­pen.

Dan­mark skal i OL-kva­li­fi­ka­tio­nen mø­de Slove­ni­en, Hvi­derusland og Po­len, og kun vin­de­ren kom­mer med til vin­ter-OL i Py­eong­chang i Syd­korea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.