FCM-ta­lent får fem-årig kon­trakt

BT - - SPORTEN -

FC Midtjyl­land har gi­vet det 18-åri­ge ta­lent Ras­mus Nis­sen Kri­sten­sen en kon­trakt for de kom­men­de fem år. Aka­de­mi­spil­le­ren fik sin su­per­liga­de­but i for­å­ret og har op­t­rå­dt 12 gan­ge for FCMs første­hold.

Sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in er godt til­freds med af­ta­len.

»Det sen­der et helt klart sig­nal om, at vi har en fa­el­les plan. I den plan lig­ger det klart, at han skal til ud­lan­det på et tids­punkt, si­ger Ste­in­le­in til FCMs hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.