DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

De star­te­de som de sto­re fa­vo­rit­ter før EM star­te­de - og selv om de er i sam­me halv­del som Spa­ni­en, Ita­li­en, Tys­kland og Eng­land, er det sta­dig Frank­rig, der ef­ter gruppespillet er book­ma­ker­nes fa­vo­rit til at lø­be med gul­det.

Så­le­des står de om­kring fem gan­ge pen­ge­ne de fle­ste ste­der, mens ty­sker­ne er at fin­de i od­ds 6,00 og Spa­ni­en i syv gan­ge pen­ge­ne - ef­ter an­den run­de i gruppespillet var Spa­ni­en el­lers ny fa­vo­rit, men den sta­tus røg ef­ter ne­der­la­get til Kro­a­tien.

Blandt outsiderne fin­der vi nu Portu­gal og Kro­a­tien, som beg­ge er i den no­get sva­ge­re øver­ste halv­del. De er beg­ge at fin­de i om­kring od­ds 12 de fle­ste ste­der, og det alt­så selv om Portu­gal ik­ke har vun­det en kamp end­nu ved slut­run­den. Til gen­ga­eld spås Island ik­ke man­ge chan­cer, da de er at fin­de i 150 gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.