5,75

BT - - SPORTEN -

Det vir­ker lidt friskt, at Friska Vil­jor er så un­der­tip­pe­de i den­ne kamp. De svin­ger enormt me­get i ni­veau og kan gå fra et stort ne­der­lag til sejr, men det gør det og­så in­ter­es­sant at spil­le dem, når de er så un­der­tip­pe­de, som til­fa­el­det er her. IFK Tim­rå hø­rer ik­ke til blandt de al­ler­bed­ste hold i ra­ek­ken, og kan og­så selv en­gang imel­lem fal­de fuld­sta­en­dig sam­men, hvor­for de ik­ke er in­ter­es­san­te at spil­le på, når de er kla­re fa­vo­rit­ter. Det er na­tur­lig­vis lidt af et langskud, hvil­ket od­dset og­så vi­ser, men Friska Vil­jor har fortjent at bli­ve da­gens langskud.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.