1 ,80

BT - - SPORTEN -

Ef­ter en skidt start på sa­e­so­nen, har As­sy­riska BK for al­vor fun­det me­lo­di­en. De er nu op­pe på tre sej­re i tra­ek, og spe­ci­elt sej­ren ude over top­hol­det Lin­do­me se­ne­st af­tvin­ger respekt, og fak­tisk har hol­det vist sig sta­er­ke­re på ude­ba­ne end på hjem­me­ba­ne. La­holm har ik­ke im­po­ne­ret no­gen i den­ne sa­e­son. Man lig­ger iso­le­ret på sid­ste­plad­sen med søl­le seks po­int for sa­e­so­nen, og er nu uden sejr i fem kam­pe i tra­ek. As­sy­riska BK bør ha­ve så me­get med­vind net­op nu, at de kla­rer den kor­te tur fra Göte­borg til La­holm med tre po­int i ba­ga­gen.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.