1,80

BT - - SPORTEN -

Det er to af Su­pe­ret­tans bed­ste hold de­fen­sivt, der tør­ner sam­men her. Vär­na­mo har va­e­ret en po­si­tiv over­ra­skel­se så langt, men det har ik­ke va­e­ret på spr­ud­len­de spil. Så­le­des er he­le 10 af hol­dets 13 kam­pe i sa­e­so­nen va­e­ret med to mål el­ler der­un­der, og man kan va­e­re sik­ker på, at de ik­ke kom­mer til en ude­kamp mod top­hol­det for at un­der­hol­de. Halmstad har am­bi­tio­ner om op­ryk­ning, men har og­så pri­ma­ert kla­ret sig på en god de­fen­siv, og ef­ter sid­ste uges fi­a­sko mod Frej vil man gi­vet­vis va­e­re på­pas­se­lig med at be­gå fejl. Spil ’un­der 2,5 mål’.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.