KENO

BT - - SPORTEN -

DE 20 VINDERTAL: 04-12-15-17-20-25-29-30-3132-34-36-37-42-45-49-54-5556-61 DE HØ­JE­STE GEVINSTER 10.000, 2.100 og 2.100 Tra­ek­nin­gen den 22. ju­ni Uden an­svar

PRAEMIEPROGNOSE Prog­no­sen fo­relå ik­ke ved re­dak­tio­nens slut­ning.

Uden an­svar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.