Selv­mord­s­ba­el­te fun­det ta­et ved tysk gid­sel­ta­ger

BT - - NYHEDER -

GIDSELDRAMA Tysk po­li­ti fandt iføl­ge den ty­ske avis Bild et selv­mord­s­ba­el­te og en gra­nat ved li­get af den mand, der i går tog fle­re per­so­ner som gids­ler i en bi­o­graf i den ty­ske by Vi­ern­heim. Po­li­ti­et fandt am­mu­ni­tio­nen umid­del­bart, ef­ter at de skød og dra­eb­te ham i for­bin­del­se med en fri­gi­vel­ses­ak­tion i bi­o­gra­fen.

Gid­sel­ta­ge­ren, hvis iden­ti­tet fort­sat er ukendt, bar­ri­ka­de­re­de sig i bi­o­gra­fen i Vi­ern­heim, der er en lil­le tysk by syd for Frank­furt. Her skal han ha­ve tru­et fle­re per­so­ner i bi­o­gra­fen, samt hav­de skudt op i luf­ten med sit med­brag­te ge­va­er.

In­gen per­so­ner kom al­vor­ligt til ska­de i for­bin­del­se med gid­sel­tag­nin­gen, men fle­re måt­te be­hand­les for tå­re­gas, som po­li­tiets spe­ci­alstyr­ker brug­te un­der red­nings­ak­tio­nen. Ma­ske og pa­tron­ba­el­te

Bi­o­gra­fens ma­na­ger indså hur­tigt, at der var no­get galt, da man­den tvang sig ind i bi­o­gra­fen.

»Jeg rin­ge­de til po­li­ti­et og sag­de til de an­sat­te, at de skul­le for­la­de bi­o­gra­fen om­gå­en­de,« si­ger ma­na­ge­ren, der har valgt at va­e­re ano­nym, til Bild.

16-åri­ge Al­mir op­le­ve­de gid­sel­ta­ge­ren på helt na­ert hold:

»Han sag­de, ’sa­et dig ned, hvis I sa­et­ter pris på je­res liv’. Vi var om­kring 17 gids­ler,« forta­el­ler han til Bild.

Gid­sel­ta­ge­ren var an­gi­ve­ligt iført ma­ske, pa­tron­ba­el­te og et vå­ben, der min­der om et gas­ge­va­er, da han tvang sig ind i bi­o­gra­fen i går ef­ter­mid­dag. Tysk po­li­ti har be­kra­ef­tet, at man­den tog fle­re per­so­ner som gids­ler, og at det lyk­ke­des ty­ske spe­ci­alstyr­ker at uska­de­lig­gø­re man­den un­der ak­tio­nen.

I går af­tes var det sta­dig uvist, hvad der ske­te in­de i bi­o­gra­fen, og hvil­ket mo­tiv ger­nings­man­den hav­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.