Mand sprin­ger ud fra fjer­de sal for øj­ne­ne af po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

En po­li­ti­for­ret­ning i Sø­borg ved Kø­ben­havn ud­vik­le­de sig i går ef­ter­mid­dag dra­ma­tisk, da en lej­lig­hed brød i brand og be­bo­e­ren sprang ud fra fjer­de sal og blev dra­ebt.

»Vi blev kaldt ud til lej­lig­he­den på Sø­borg Ho­ved­ga­de 71, da der ud­bry­der brand i lej­lig­he­den på fjer­de sal,« forta­el­ler vagt­chef Thomas Chri­sten­sen fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

»På et tids­punkt sprin­ger man­den ud fra al­ta­nen og bli­ver dra­ebt,« fort­sa­et­ter han.

Han vil­le i går af­tes ik­ke op­ly­se, hvor­for po­li­ti­et blev til­kaldt til lej­lig­he­den, hvor­dan bran­den op­stod el­ler an­dre de­tal­jer i for­bin­del­se med ha­en­del­sen.

»Jeg kan ik­ke ud­ta­le mig yder­li­ge­re, da det nu er Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed, der skal ef­ter­for­ske sa­gen,« for­kla­rer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.