DF vil ik­ke be­ta­le 1,3 mio. kr. til EU

BT - - NYHEDER -

Dansk Fol­ke­par­ti af­vi­ser at be­ta­le den sid­ste del af EU-reg­nin­gen i sa­gen om til­skud til po­li­ti­ske kampag­ner og et gyl­dent hånd­tryk på 1,3 mil­li­on kro­ner til en me­d­ar­bej­der.

Det har par­ti­et ori­en­te­ret Eu­ro­pa­par­la­men­tets ad­mi­ni­stra­tion om. EU-Par­la­men­tets pra­esi­di­um har kra­e­vet i alt 2,9 mil­li­on til­ba­ge­be­talt til EU.

Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, har sagt, at DF be­ta­ler de 1,6 mil­li­on EU-kro­ner til­ba­ge, som iføl­ge pra­esi­di­et er brugt på po­li­ti­ske kampag­ner i Dan­mark i strid med reg­ler­ne.

De sid­ste 1,3 mil­li­on kro­ner er gå­et til et gyl­dent hånd­tryk til en me­d­ar­bej­der. Dem af­vi­ser DF at be­ta­le, da pen­ge­ne iføl­ge par­ti­et er ble­vet ad­mi­ni­stre­ret af al­li­an­cen Meld og fon­den Feld og ik­ke di­rek­te af Dansk Fol­ke­par­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.