Nej, le­di­ge drøm­mer om et nor­malt liv

BT - - DEBAT -

MAJBRIT BERLAU

med krav til bor­ger­ne, så man kan ik­ke si­ge, at der er for få krav. Man kan der­i­mod dis­ku­te­re, om det er de rig­ti­ge krav, man stil­ler, el­ler om der gi­ves de ret­te til­bud i for­hold til en me­nings­fyldt ind­sats. Og så er det re­le­vant at dis­ku­te­re, hvad der går for­ud og be­vir­ker, at folk er på lang­va­rig kon­tant­hja­elp. De fle­ste kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re har en drøm om at få et nor­malt liv med et job og en mu­lig­hed for at gi­ve de­res børn en bør­ne­fød­sels­dag el­ler en som­mer­fe­rie.

KONTAKTHJAELPSSYSTEMET ER FYLDT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.