Pesti­ci­drest i urin er ik­ke far­ligt

BT - - NYHEDER -

Dan­ske børn og de­res mødre kan hal­ve­re re­ster­ne af sprøj­te­gift i de­res urin ved at spi­se dansk frugt og grønt frem for uden­land­sk. Så­dan ly­der det fra mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V).

I et sam­råd på Chri­sti­ans­borg for­søg­te han i går at da­em­pe be­kym­rin­gen for ska­der på hjer­nen og ner­ve­sy­ste­met hos dan­ske børn ef­ter sto­re fund af pe­sti­ci­dre­ster i uri­nen.

»Med den nu­va­e­ren­de vi­den er vur­de­rin­gen, at dan­sker­nes sam­le­de ind­tag ik­ke ud­gør en ri­si­ko,« sag­de Lun­de Lar­sen.

For­ske­re på­pe­ger, at der er foru­ro­li­gen­de hø­je ma­eng­der af sprøjte­mid­del­re­ster af ty­pen or­ga­no­fos­fa­ter i uri­nen hos dan­ske børn og de­res mødre. Stof­fer­ne mista­en­kes for at ska­de børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.