Volkswa­gen vil be­ta­le mil­li­ar­der

BT - - NYHEDER -

Volkswa­gen (VW) har ind­vil­li­get i at be­ta­le 10 mil­li­ar­der dol­lar i et stort ci­vilt søgs­mål i USA, op­ly­ser en unavn­gi­ven kil­de med kend­skab til for­hand­lin­ger­ne til AFP. Det sva­rer til 65 mil­li­ar­der kro­ner.

En del af af­ta­len in­de­ba­e­rer, at VW be­ta­ler op mod 7.000 dol­lar (45.700 kro­ner) til ejer­ne af i alt 480.000 di­e­sel­bi­ler i sa­gen om svin­del med må­ling af bi­ler­nes ud­stød­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.