Led Zep­pe­lin ren­ses for på­stand om ty­ve­ri af ka­em­pe­hit

BT - - NYHEDER -

De før­ste ak­kor­der i Led Zep­pel­ins sig­na­tur­hit ’Stairway to Hea­ven’ er ik­ke stjå­let fra et num­mer af et he­den­gan­gent ame­ri­kansk band. Det fastslog et ame­ri­kansk na­ev­nin­ge­ting tors­dag.

Ban­det Spi­rit har el­lers be­skyldt Led Zep­pe­lin for at ha­ve plagi­e­ret de­le af num­me­ret ’Taurus’, som Spi­rit står bag.

Rets­sa­gen var an­lagt af re­pra­e­sen­tan­ter for den i dag af­dø­de mu­si­ker Ran­dy Wol­fe, der kom­po­ne­re­de num­me­ret ’Taurus’ for Spi­rit i 1968.

Tre år se­ne­re – i 1971 – skrev Led Zep­pel­ins gu­i­ta­rist Jim­my Pa­ge ’Stairway to Hea­ven’ sam­men med Ro­bert Plant.

De to er fri­fun­det for plagi­at, for­di der iføl­ge na­ev­nin­ge­tin­get ik­ke er fun­det be­vis for, at ban­det har ko­pi­e­ret Spi­rits num­mer. Og det til trods for at Jim­my Pa­ge og Ro­bert Plant i sin tid hav­de ad­gang til ro­ck­ban­det Spi­rits ma­te­ri­a­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.