Drøm­mer om stor bør­ne­flok

BT - - NYHEDER -

Da den Bla­ke Li­ve­ly po­se­re­de un­der årets Can­nes Festi­val, var det hver­ken hen­des smin­ke el­ler kjo­le, der fan­ge­de op­ma­er­k­som­he­den, men den 28-åri­ge sku­e­spil­lers ba­by­bu­le. Li­ve­ly ven­ter barn num­mer to med hus­bon­den Ry­an Rey­nolds, hvil­ket ik­ke brem­ser øn­sket om fle­re.

»Jeg kom­mer fra en sø­sken­de­flok på fem og min mand fra en flok på fi­re. Så vi er of­fi­ci­elt ty­per­ne, som av­ler børn,« si­ger Bla­ke Li­ve­ly i et in­ter­view i ’The To­day Show’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.