BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’Gre­ver, god­se­je­re og gul­la­s­ch­ba­ro­ner’

Do­ku­men­tar­se­ri­eI

II gam­le da­ge le­ve­de gre­ver og ba­ro­ner i over­flod. Fle­re var ble­vet ad­let af dan­ske kon­ger, for­di de hav­de vun­det kri­ge for Dan­mark el­ler hav­de ført stor rig­dom til lan­det. Ade­len le­ve­de et rigt liv på de­res sto­re god­ser og her­re­går­de, hvor dy­stre fa­mi­lie­hem­me­lig­he­der blev for­søgt skjult, mens tra­di­tio­ner­ne blev holdt i ha­evd. BENJAMIN MUNK LUND Sport­s­chef

DM

Cyk­ling Midt i dis­se EM-ti­der kom­mer jeg til på søn­dag og­så at smut­te en tur for­bi tv­trans­mis­sio­nen af DM i cyk­ling fra Vor­ding­borg. Det er en sja­el­den­hed at se cyk­ling fra de dan­ske lan­de­ve­je, så kam­pen om DM-tri­ko­ten skal jeg selv­føl­ge­lig ha­ve med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.