Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

I 1/8-fi­na­len skal Kro­a­tien op imod Portu­gal. Kro­a­ter­ne im­po­ne­re­de i grup­pe­spil­let, hvor de løb med sej­ren for­an bl.a. Spa­ni­en. Portu­gal hav­de det sva­ert i de­res grup­pe, hvor de blot blev num­mer 3 ef­ter at ha­ve haft sva­ert ved at om­sa­et­te spil og chan­cer til mål. Det lyk­ke­des i den sid­ste kamp mod Un­garn, men de får det sva­ert mod kro­a­ter­ne. DR1: 20.50

En fa­mi­lie fra Sto­ck­holm bli­ver brutalt myr­det, men den 15-åri­ge søn unds­lip­per med li­vet i be­hold. Bag­ef­ter er det imid­ler­tid umu­ligt at af­hø­re den trau­ma­ti­se­re­de dreng, hvis ae­l­dre sø­ster er sav­net. Po­li­ti­et tror, at dren­gen er nøg­len til at lø­se for­bry­del­sen og be­der hyp­no­ti­sø­ren Erik om hja­elp. TV 2: 22.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.