Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Va­er­ter­ne fra Frank­rig skal i ak­tion 1/8-fi­na­len, hvor de skal op imod det sta­bi­le ir­ske mand­skab. Pog­ba og co. skal imid­ler­tid vi­se bed­re spil end de gjor­de i grup­pe­spil­let, hvis hol­det skal kom­me langt ved slut­run­den. Irer­ne kan dril­le va­er­ter­ne, hvis de spil­ler med di­sci­plin og er sta­er­ke i kon­tra­fa­sen. TV 2: 14.50 For­fat­ter­spi­re­ren Ni­ck flyt­ter i 1922 til New York, hvor han bli­ver na­bo til den mysti­ske Jay Gats­by. Gats­by le­ver ale­ne i et ka­em­pe­ma­es­sigt, luk­suri­øst pa­lae og hol­der hver af­ten ek­stra­va­gan­te fe­ster. In­den la­en­ge er Ni­ck truk­ket ind i en fa­engs­len­de ver­den. Zulu: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.