Se­re­na Wil­li­ams

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV-GUIDE -

In­struk­tø­ren Ry­an Whi­te har fulgt ten­nis­spil­le­ren Se­re­na Wil­li­ams i sa­e­so­nen 2015-2016. Han gi­ver et råt og au­ten­tisk bil­le­de af at­le­ten, de­sig­ne­ren og for­ret­nings­kvin­den. Det af­slø­rer det ben­hår­de pres, der lig­ger på ver­dens­stjer­nen, men og­så at der fin­des et rig­tigt, le­ven­de men­ne­ske in­de bag fa­ca­den. DR2: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.