Var­dy får fi­re år me­re i Lei­ce­ster

BT - - 10. JUNI - 10. JULI -

Top­sco­re­ren Ja­mie Var­dy har for­la­en­get sin kon­trakt med mester­hol­det Lei­ce­ster Ci­ty. Det op­ly­ste Pre­mi­er Le­ague-klub­ben på sin hjem­mesi­de i går.

»Lei­ce­ster Ci­ty er i dag, tors­dag, nå­et frem til en af­ta­le med Ja­mie Var­dys re­pra­e­sen­tan­ter om en for­la­en­gel­se af lands­holds­spil­le­rens kon­trakt i fi­re år,« skri­ver klub­ben i en kort­fat­tet med­del­el­se.

Ja­mie Var­dy spil­ler EM med Eng­land, hvor hol­det man­dag spil­ler 1/8-fi­na­le mod Island, så han har ik­ke selv va­e­ret til ste­de ved for­hand­lin­ger­ne.

»Beg­ge par­ter hå­ber, at den­ne med­del­el­se vil stop­pe spe­ku­la­tio­ner­ne om Ja­mies frem­tid og i ste­det be­kra­ef­te hans de­di­ka­tion i for­hold til Lei­ce­ster Ci­ty,« ly­der det vi­de­re i pres­se­med­del­el­sen.

Der har la­en­ge va­e­ret ryg­ter om, at Ja­mie Var­dy var på vej va­ek fra klub­ben, og sa­er­ligt har Ar­se­nal va­e­ret na­evnt som en me­get ivrig bej­ler til top­sco­re­ren.

Klub­ben skri­ver vi­de­re, at der ik­ke vil kom­me fle­re kom­men­ta­rer om Ja­mies Var­dy kon­trakt­for­la­en­gel­se, før EM-slut­run­den er for­bi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.