DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Grup­pe­spil­let er nu slut, og for en kø­ben­havnsk spil­ler blev grup­pe­spil­let en sa­er­de­les ind­brin­gen­de af­fa­e­re.

Det lyk­ke­des ham nem­lig på Bet­fair at la­ve 313 kro­ner om til in­tet min­dre end 378.000 kro­ner. Op­skrif­ten var to sy­ste­mer med hen­holds­vis ni og 12 kam­pe - og det var en god blan­ding af out­si­de­re, fa­vo­rit­ter og uaf­gjor­te kam­pe, som gav den flot­te ge­vinst.

Det var el­lers ta­et på al­drig at bli­ve til no­get, da før­ste kamp på beg­ge kupo­ner var Ita­li­en over Sve­ri­ge, men et me­get sent mål af Eder star­te­de den fan­ta­sti­ske rej­se for den kø­ben­havn­ske Bet­fair-spil­ler.

Til­med hav­de spil­le­ren godt styr på kam­pe­ne, for ef­ter 10 kam­pe valg­te han at »cas­he ud« på den an­den kupon - og det var klogt, for de to sid­ste tegn var uaf­gjort i kam­pe­ne mel­lem Tjek­ki­et og Tyr­ki­et samt Kro­a­tien og Spa­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.