2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­hol­det Cork var fan­ta­stisk kø­ren­de før pau­sen med ot­te sej­re i traek, hvor sej­ren over Dun­dalk var kro­nen på va­er­ket. Nu ga­el­der det så Sham­ro­ck ude, og her skal der va­e­re go­de chan­cer for end­nu en sejr. Sham­ro­ck er nem­lig gan­ske hårdt ramt før den­ne kamp. Top­sco­rer Gary McCa­be er nem­lig ude med ka­ran­ta­e­ne sam­men med midt­ba­ne­man­den Kil­li­an Bren­nan, li­ge­som man har yder­li­ge­re et par stam­spil­le­re ude med ska­der. Cork er blot en en­kelt mand fra sta­er­ke­ste op­stil­ling, og bør ha­ve så me­get selv­til­lid, at de sik­rer de tre po­int.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.