Bo­ris bul­drer frem

BT - - NYHEDER -

om, at Jo­hn­son ude­luk­ken­de var ude ef­ter hans job.

Og nu ser det alt­så ud til, at Ca­merons for­u­da­nel­se var rig­tig. For selv­om de to alt­så de­ler Ox­ford-hi­sto­ri­eog var ven­ner un­der de­res stu­di­e­tid, så har en kon­flikt og­så lig­get og ul­met i de­res man­ge år sam­men i det kon­ser­va­ti­ve par­ti, hvor Bo­ris Jo­hn­son be­fin­der sig langt til høj­re for snart tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron.

Og Bo­ris Jo­hn­son har af man­ge va­e­ret set som den ret­te mand til at fø­re ik­ke kun par­ti­et, men og­så lan­det vi­de­re. El­vis på Mars Selv­om be­ske­den­hed al­drig har va­e­ret en af Bo­ris Jo­hn­sons sta­er­ke­ste sider, har han dog al­tid fe­jet pre­mi­er­mi­ni­ster-drøm­men pa­ent ind un­der gulv­ta­ep­pet. På sin egen far­ve­ri­ge må­de.

»Mi­ne chan­cer for at bli­ve pre­mi­er­mi­ni­ster er om­trent li­ge så sto­re som chan­cen for at fin­de El­vis på Mars, el­ler for at jeg bli­ver re­inkar­ne­ret som oli­ven.«

Iføl­ge spil-fir­ma­et Lad­bro­kes kan vi godt be­gyn­de at le­de ef­ter El­vis på Mars. Mi­ne chan­cer for at bli­ve pre­mi­er­mi­ni­ster er om­trent li­ge så sto­re som chan­cen for at fin­de El­vis på Mars, el­ler for at jeg bli­ver re­inkar­ne­ret som oli­ven

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.