Den før­ste se­rie

BT - - NYHEDER -

SERIEMORDER de­res for­bry­del­ser, forta­el­ler tid­li­ge­re kri­mi­nal­kom­mis­sa­er Kurt Kragh, der var en del af Rigs­po­li­tiets Rej­se­hold gen­nem 27 år.

Det var det, der drev en af dan­marks­hi­sto­ri­ens va­er­ste se­ri­e­for­bry­de­re Mar­cel Ly­chau Han­sen, bed­re kendt som Ama­ger­man­den, til at be­gå to drab og seks vold­ta­eg­ter.

Og det var det, der iføl­ge an­kla­ge­ren drev den 31-åri­ge Chri­sti­na Han­sen.

»En seriemorder er ka­rak­te­ri­se­ret ved at va­e­re dre­vet af spa­en­din­gen og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.