San­ders vil stem­me på Hil­lary

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske se­na­tor Ber­nie San­ders vil stem­me på Det De­mo­kra­ti­ske Par­tis kom­men­de pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton, si­ger han til tv-sta­tio­nen MSNBC. Men det er ik­ke en fuldt­o­net op­bak­ning, som han gi­ver. På spørgs­må­let fra MSNBC, om han vil stem­me på Cl­in­ton, sva­rer se­na­to­ren fra Ver­mont ’ja’. »Jeg tror, em­net li­ge her ga­el­der, at jeg vil gø­re al­ting for at ned­ka­em­pe Do­nald Trump,« si­ger han.

Cl­in­ton sik­re­de sig tid­li­ge­re på må­ne­den et fler­tal af de­le­ge­re­de.

Det be­ty­der, at hun bli­ver no­mi­ne­ret som pra­esi­dent­kan­di­dat på et par­ti­kon­vent i na­e­ste må­ned.

San­ders har tid­li­ge­re sagt, at han vil sam­ar­bej­de med Cl­in­ton om at til­de­le den re­pu­bli­kan­ske ejen­doms­ma­ta­dor Do­nald Trump et ne­der­lag ved pra­esi­dentval­get 8. novem­ber. Men han har indtil nu und­ladt at er­kla­e­re sin di­rek­te støt­te til Cl­in­ton for at hol­de sin egen valg­kampag­ne i li­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.