Pi­not noir-vi­ne for en­hver pen­ge­pung

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

PI­NOT NOIR Pi­not noir er én af mi­ne per­son­li­ge fa­vo­ritd­ru­er. Den er i de se­ne­re år og­så ble­vet en drue, der er me­get ef­ter­s­purgt, og som nu dyr­kes i he­le den vin­pro­du­ce­ren­de ver­den. Dru­en på­vir­kes af kli­ma, jord­bund og vin­ma­ge­ren. De ty­pi­ske egen­ska­ber for pi­not noir-rød­vi­ne er, at de er let­te el­ler me­di­um­let­te, saf­ti­ge, of­te frug­ti­ge med smag af kir­se­ba­er, hin­d­ba­er og lig­nen­de. Og så har vi­ne­ne ge­ne­relt me­get lidt tan­nin (gar­ve­sy­re).

Tid­li­ge­re var pi­not noir­d­ru­en mest kendt for at gi­ve flot­te, ele­gan­te – og of­te kost­ba­re – vi­ne fra Bour­gog­ne­di­strik­tet i Nor­døst­frank­rig. Men ef­ter­hån­den som dru­en er ble­vet ud­bredt til den øv­ri­ge vin­ver­den, fås pi­not noir­vi­ne­ne i man­ge va­ri­an­ter – fra de ly­se, ele­gan­te til de me­re fyl­di­ge.

Pi­not noir-rød­vi­ne­ne er vel­eg­ne­de som ledsa­ge­re til for­holds­vis let­te ret­ter, men de kan og­så sag­tens ny­des uden mad. 2015 Pi­not Noir

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.