Bi­ler Pors­che af­slø­ret før tid

BT - - BILER -

SPIONBILLEDER Der har i den se­ne­ste tid va­e­ret man­ge bud på, hvor­dan den tred­je ge­ne­ra­tion af Pors­che Pa­na­me­ra kom­mer til at se ud. Pors­che har valgt at lan­ce­re bi­len ved at stør­re ar­ran­ge­ment på tirs­dag i Ber­lin. Men – ups – nu er der la­ek­ket bil­le­der af det, som an­gi­ve­ligt skul­le va­e­re tur­boud­ga­ven af Pors­che Pa­na­me­ra 2017. Bil­le­der­ne vi­ser fle­re de­tal­jer af front, bag, mo­tor og in­te­r­i­ør på bi­len, som Pors­che lover bli­ver ’den hur­tig­ste luksus­se­dan på jor­den’.

Et en­kelt bil­le­de be­kra­ef­ter ryg­ter­ne om en 4,0 li­ter V8 tur­bo­mo­tor un­der mo­tor­hjel­men. Godt nok ken­der vi ik­ke spe­ci­fi­ka­tio­ner­ne i bi­len end­nu, men hvis det er rig­tigt – som ryg­ter­ne vil vi­de – at bi­len er mar­kant let­te­re end sin for­ga­en­ger, kan mo­to­ren slip­pe af sted med at ha­ve fa­er­re hk, men al­li­ge­vel ha­ve fle­re kra­ef­ter i det sam­le­de bil­le­de.

Bil­le­der­ne af­slø­rer, at bi­lens yd­re hol­der no­gen­lun­de Pa­na­me­ra-for­mer­ne. Bag­fra er bi­len ble­vet op­da­te­ret, så lyg­ter­ne har en langt skar­pe­re pro­fil som den, vi ken­der fra 911 i 2016-mo­del­len med LED-lyg­ter på tva­ers af bags­ma­ek­ken. Ek­strem luksus In­den dø­re er der for al­vor sket no­get. Isa­er på bags­a­e­det er der som al­tid ri­ge­ligt med plads i den ek­stremt luk­suri­ø­se ka­bi­ne, og det ty­der på, at mid­ter­kon­sol­len er ble­vet be­ri­get med sto­re tou­chska­er­me, som nok kan sty­re det la­e­kre mu­si­kan­la­eg med me­re.

Og­så på for­sa­e­det ty­der alt på, at Pors­che si­ger far­vel til de man­ge knap­per, som el­lers har pra­e­get ka­bi­nen. Nu kom­mer et helt nyt de­sign, hvor fo­kus er på be­rø­rings­føl­som­me punk­ter og ska­er­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.