Fi­at blan­der sig med ny pi­ck­up

BT - - BILER -

Pi­ck­up­per har al­drig va­e­ret sa­er­lig po­pu­la­e­re i Dan­mark. Det har dog aen­dret sig en smu­le i de se­ne­ste år, hvor sal­get af pi­ck­up­per er ste­get med 25 pct. i 2015 i for­hold til året før. Nu vil Fi­at med Ful­l­ba­ck-mo­del­len og­så va­e­re med i kam­pen om det vok­sen­de mar­ked for de mel­lem­sto­re pi­ck­up­va­re­bi­ler. Pri­ser­ne be­gyn­der ved 224.900 kr. (eks­kl. moms). Kom­for­ten er sik­ret med bl.a. kli­maan­la­eg, sa­e­de­var­me, regn­sen­sor, blu­et­oo­th m.v. Mo­del­len med au­to­mat­gear by­der des­u­den på bl.a. la­e­der­sa­e­der og nøg­le­fri be­tje­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.