Isla­en­ding til Brønd­by

BT - - SPORTEN -

NY SPIL­LER men han øn­sker hel­ler ik­ke at kom­men­te­re på BTs op­lys­nin­ger. »Jeg har in­gen kom­men­ta­rer li­ge nu,« si­ger han til BT. Her­mans­son er i øje­blik­ket en del af den island­ske EM-trup, der på sen­sa­tio­nel vis er gå­et vi­de­re ved EM­slut­run­den, og som nu skal op imod Eng­land i 1/8-fi­na­ler­ne. Den island­ske mid­ter­for­sva­rer skif­te­de i 2013 til PSV, hvor han ik­ke nå­e­de at få de­but på første­hol­det, in­den han blev ud­le­jet til sven­ske IFK Göte­borg. Her har han få­et sit gen­nem­brud, hvil­ket har skabt stor in­ter­es­se for den om­bej­le­de isla­en­ding fra man­ge klub­ber. Den kamp har Brønd­by nu vun­det. Klub­ben har tid­li­ge­re og­så hen­tet den ty­ske for­svars­spil­ler Be­ne­dikt Röck­er fra Greut­her Fürth.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.