Hvem af dan­sker­ne le­ver op til de nye krav?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN OR OUT An­ders Lin­de­gaard, Pre­ston LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 0 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej Jo­res Oko­re, Aston Vil­la LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 1 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej An­dreas Bjel­land, Brent­ford LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 6 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej Kas­per Sch­mei­chel, Lei­ce­ster LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 18 LE­VER OP TIL KRAVET: Ja Jakob Hau­gaard, Sto­ke LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 0 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej KONSEKVENSERNE AF BREXIT FOR PRE­MI­ER LE­AGUE NÅR STOR­BRI­TAN­NI­EN OFFICIELT EN SPIL­LER FRA EN TOP 10-NATION

30 pro­cent EN SPIL­LER FRA EN TOP 11-20-NATION

45 pro­cent EN SPIL­LER FRA EN TOP 21-30-NATION

60 pro­cent EN SPIL­LER FRA EN TOP 31-50-NATION

75 pro­cent Las­se Vi­be, Brent­ford LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 10 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej Phil­lip Bil­ling, Hud­der­s­fi­eld LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 0 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej Cas­per Slo­th, Le­eds LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 0 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej Jo­nas Knud­sen, Ipswich LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 1 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej Si­mon Maki­enok, Pre­ston LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 0 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej Ken­neth Zo­ho­re, Car­diff LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 0 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej Ni­co­lai Bro­ck-Mad­sen, Bir­m­ing­ham LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 0 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej Las­se Vi­gen Chri­sten­sen, Ful­ham LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 0 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej Cas­per An­ker­gren, Brigh­ton LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 0 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej Erik Svi­at­chen­ko, Cel­tic LANDSKAMPE SI­DEN 24. JUNI 2014: 5 LE­VER OP TIL KRAVET: Nej

er fa­er­dig med EU, ga­el­der reg­ler­ne om ar­bejds­kraf­tens frie be­va­e­ge­lig­hed ik­ke la­en­ge­re. Hvis ik­ke et nyt re­gel­sa­et for­hand­les på plads vil det be­ty­de, at EU-spil­le­re frem­over skal op­fyl­de nye, stram­me­re krav for at kun­ne spil­le på kon­trakt i de en­gel­ske klub­ber: på FIFAs ver­dens­rang­li­ste skal ha­ve spil­let af land­skam­pe­ne in­den for de se­ne­ste to år. på FIFAs ver­dens­rang­li­ste skal ha­ve af land­skam­pe­ne in­den for de se­ne­ste to år. på FIFAs ver­dens­rang­li­ste skal ha­ve af land­skam­pe­ne in­den for de se­ne­ste to år. på FIFAs ver­dens­rang­li­ste skal ha­ve spil­let af land­skam­pe­ne in­den for de se­ne­ste to år. Dan­mark er p.t. nr. 38. Se li­sten ne­den­for med de dan­ske spil­le­re, der net­op nu spil­ler i bri­tisk fod­bold. spil­let spil­let

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.