DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har va­e­ret en sa­er­de­les god for­ret­ning at klik­ke ind på BT’s for­slag un­der EM indtil vi­de­re.

Der har va­e­ret for­slag på al­le kam­pe indtil vi­de­re, og til­ba­ge­be­ta­lin­gen har va­e­ret im­po­ne­ren­de høj. Så­le­des har du få­et 151 kro­ner igen i gen­nem­snit for hver 100 kro­ner, du har spil­let - og ba­re ved at klik­ke ind på for­sla­ge­ne og spil­le det an­giv­ne be­løb, hav­de du på 14 da­ge kun­ne stik­ke 3.091 kro­ner li­ge ned i lom­men.

»Det er na­tur­lig­vis tal, som jeg er me­get til­fred­se med. For­hå­bent­lig kan det fort­sa­et­te i 1/8-fi­na­ler­ne, selv om det bli­ver sva­ert, men dej­ligt har det da va­e­ret indtil nu,« si­ger BT’s spil­eks­pert St­ef­fen Dam.

Gan­ske som i grup­pe­spil­let, vil der i kno­ck out-fa­sen va­e­re spil­for­slag på al­le kam­pe, så du kan sta­dig nå at kom­me med på vog­nen - alt det kra­e­ves er at klik­ke ind på bt.dk el­ler kø­be avi­sen, hvor for­sla­ge­ne og­så er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.