2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvis man skal tro på, at en af 1/8-fi­na­ler­ne kan bli­ve un­der­hol­den­de, så kun­ne det godt bli­ve den­ne. Kro­a­tien har sco­ret i al­le de­res tre kam­pe så langt, og for­ven­tes at få Luka Mod­ric klar til det­te op­gør. De mø­der et po­rtu­gi­sisk hold, som og­så har va­e­ret bed­re til at an­gri­be end til at for­sva­re så langt ved EM og se­ne­st fik gang i Cri­sti­a­no Ro­nal­do kun mod Østrig score­de de ik­ke i ind­le­den­de run­de, og der bra­end­te man end­da straf­fe. Der er selv­føl­ge­lig fa­re for, at kam­pens sto­re be­tyd­ning får den til at bli­ve en låst af­fa­e­re, men til od­dset prø­ves, at beg­ge hold sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair Sports­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.