1 ,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dis­se kno­ck out-kam­pe star­ter of­te nervøst ud. Så­le­des er 15 ud af 24 kam­pe i før­ste run­de af kno­ck out-fa­sen i de fi­re se­ne­ste slut­run­der (EM og VM) endt med uaf­gjort ef­ter de før­ste 45 mi­nut­ter, og den­ne kun­ne godt lig­ne end­nu en i ra­ek­ken. Nor­dir­lands tak­tik bli­ver end­nu en­gang at gra­ve sig ned og hå­be på et el­ler an­det på en død­bold, og det pas­ser ik­ke Wa­les spe­ci­elt godt selv at skul­le ska­be spil­let, da man er bedst, når man får rum at spil­le i. Der­for kun­ne det godt lig­ne, at Wa­les vil ha­ve bol­den me­get, men na­ep­pe ska­be de vil­de chan­cer.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.