2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den før­ste 1/8-fi­na­le lig­ner ik­ke li­ge­frem no­gen må­l­fest, og da slet ik­ke i før­ste halv­leg. Po­len har slet ik­ke luk­ket mål ind i de tre før­ste kam­pe, og kun mod Ukrai­ne gav man re­la­tivt man­ge chan­cer va­ek. Schweiz har blot luk­ket et en­kelt mål ind - og det på en død­bold, mens man så godt nok score­de tid­ligt mod Al­ba­ni­en, men det var på en død­bold. Det kan selv­føl­ge­lig og­så ske i dag, men det har va­e­ret to hold, som beg­ge har dyg­ti­ge må­l­ma­end og som har gjort det fint de­fen­sivt, så det vir­ker ik­ke så sand­syn­ligt. Gå ef­ter in­gen mål i før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.