Nej tak til ma­vepi­ne

BT - - INDHOLD -

Der var in­ter­rail­fe­ri­en, hvor vi midt om nat­ten flyt­te­de tel­tet ta­et­te­re på toilet­byg­nin­gen, hvor jeg til­brag­te tre pragt­ful­de fe­ri­e­da­ge. Den­gang hav­de jeg ik­ke naen­net at af­slå den ae­l­dre kvin­de, der bød mig blom­mer – hånd­pluk­ke­de og skyl­let i vand fra egen brønd. Og der var fe­ri­en i Fi­lip­pi­ner­ne, hvor yngste­bar­net blev for­bra­endt af en gob­le og blev red­det af en lo­kal fi­sker­fa­mi­lie. Tak­nem­me­lig­he­den skul­le be­vi­ses ved at spi­se frokost hos dem. Re­sten af fa­mi­li­en meld­te pas – mens jeg gna­ske­de mig igen­nem samt­li­ge ret­ter – og til­brag­te de na­e­ste da­ge på (ba­de)va­e­rel­set. I den­ne uge ser vi på ma­ver. Me­re pra­e­cist ev­nen til at hol­de ferie – uden dår­lig ma­ve. I mit til­fa­el­de ha­en­ger ma­vepi­ne ulø­se­ligt sam­men med en mang­len­de ev­ne til at si­ge ’Nej tak’. Jeg syn­tes, det var pin­ligt at tak­ke nej til den tyr­ki­ske bed­ste­mor. Og jeg syn­tes, det var utak­nem­me­ligt at af­slå det ube­stem­me­li­ge sam­men­kog på den fi­lip­pin­ske strand. Men hån­den på hjer­tet sy­nes jeg og­så, at det er pa­ent pin­ligt – og tem­me­lig pi­ne­fuldt – at til­brin­ge sto­re de­le af mi­ne fe­ri­er på toilet­tet. Så i år si­ger jeg klart og tydeligt ’Nej tak’, hvis jeg bli­ver budt på egns­ret­ter i det nord­s­ja­el­land­ske, hvor jeg har ta­enkt mig at hol­de ferie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.