UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: In­fo: Pris:

XRZR – Un­li­mi­ted Wor­kouts. Fås til iPho­ne. Gra­tis. Hvad gør man, når mo­ti­va­tio­nen for at tra­e­ne er va­ek? En ny flek­si­bel app ’XRZR – Un­li­mi­ted Wor­kouts’ gi­ver in­spira­tion til en ak­tiv livs­stil. Ap­pen er en­kelt op­sat, og gi­ver dig et hur­tigt over­blik over de for­skel­li­ge ka­te­go­ri­er li­ge fra bo­dyweight til pi­la­tes. Du kan gem­me di­ne ynd­lings wor­kouts, og se pro­fes­sio­nel­le at­le­ter la­ve de for­skel­li­ge øvel­ser. Ap­pen er nem at gå til, og pas­ser per­fekt i en travl hver­dag, da du selv kan va­el­ge tid, gen­ta­gel­ser, hvor og hvor­når, du vil tra­e­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.