Lø­be­form

Op­skrif­ten på en god lø­be­tur er et sta­bilt blod­suk­ker og ek­stra ener­gi før tra­e­ning

BT - - MOTION -

Drop suk­ker og hve­de­mel i din dag­li­ge kost. Suk­ker kan er­stat­tes af f.eks. dad­ler el­ler ba­nan, som har en sød smag. Hve­de­mel kan ud­skif­tes med man­del­mel el­ler hav­re­gryn. Gnav en mas­se grønt­sa­ger og om­kring to-tre styk­ker frugt om da­gen alt af­ha­en­gig af, hvor ak­tiv du er. Spis pro­te­in og sundt fedt til hvert må­l­tid. Det kan va­e­re et hård­kogt aeg med en god may­on­nai­se. Sid­ste må­l­tid in­den tra­e­ning (cir­ka to-tre ti­mer før) skal in­de­hol­de ek­stra ener­gi i form af ta­et­pak­ke­de kul­hy­dra­ter. Det kan va­e­re skyr med müs­li. Ef­ter hård tra­e­ning har krop­pen brug for ener­gi i form af hur­ti­ge kul­hy­dra­ter og pro­te­in til at genop­byg­ge mus­k­ler­ne. Drik en lil­le ka­ka­oskum­met­ma­elk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.