P

BT - - SOMMERTEMA -

å ho­telva­e­rel­set – ta­et på toilet­tet el­ler med en ma­ve på stør­rel­se med en bal­lon. Det er na­ep­pe så­dan de fle­ste drøm­mer om, at fe­ri­e­rej­sen syd­på skal en­de.

Men net­op så­dan en­der som­me­ren for man­ge dan­ske­re, der rej­ser uden­lands. Of­te for­di vi glem­mer hy­giej­nen el­ler rej­se­a­po­te­ket hjem­me­fra. Weekend - 25.06.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.