Vi­be­ke Bengtson

BT - - SLANK -

• 51 år. • Sam­men med sin mand Jo­nas Bo­hn dri­ver hun Born­holms Ism­e­je­ri i Sva­ne­ke. De la­ver og sa­el­ger de­res egen is i caféen, der lig­ger i for­la­en­gel­se af de­res bolig. • Ud­dan­net skil­te­ma­ler og gra­fi­ker og har blandt an­det va­e­ret an­sat i Nets som gra­fi­ker. • Har net­op ud­gi­vet bo­gen ’Is he­le året’ sam­men med sin mand. • Par­ret har va­e­ret på is-uni­ver­si­te­tet i Bo­log­na, hvor de har stu­de­ret smags­stof­fer og fryse­tem­pe­ra­tu­rer. • De har va­e­ret til is­kon­fe­ren­ce i Las Ve­gas for at forta­el­le om, hvor­dan dan­sker­ne pro­du­ce­rer is med min­dre suk­ker og bed­re råva­rer. • Par­ret har en søn, Ni­ko­laj på 17 år, som er på ef­ter­sko­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.