Sor­bet-is af

BT - - SLANK -

»Stik­kel­s­ba­er sma­ger af ‘mor­mor’. Det er i hvert fald, hvad man­ge af ga­ester­ne forta­el­ler os. Sma­gen af stik­kel­s­ba­er gi­ver na­e­ring til erin­drin­ger om mor­mors køk­ken­ha­ve, da man løb ud og stjal sig til en hånd­fuld af de fi­ne­ste ba­er. Og blev li­ge for­bav­set hver gang over, hvor su­re de var. Pra­e­cis som de rø­de­ste ribs. Stik­kel­s­ba­er in­de­hol­der na­tur­ligt mas­ser af pek­tin, så det er ik­ke nød­ven­digt at til­sa­et­te sta­bi­li­sa­tor til stik­kel­s­ba­er-sor­be­ten.« 400 g ren­se­de, grøn­ne stik­kel­s­ba­er 3 1/2 dl vand 250 g suk­ker ci­trons­aft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.