Styr på ud­sty­ret

Som mo­tions­cyk­list har du brug for...

BT - - KOM I FORM - Og så er der alt det an­det...

Ud­over sel­ve cyk­len skal du in­ve­ste­re i en ta­ske med lap­pe­grej, så du kan kla­re en punk­te­ring. Sidst men ik­ke mindst vil et par go­de cy­kel­buk­ser gø­re cyk­lin­gen me­get ra­re­re. Når du har styr på det ba­sa­le, kan du al­tid sup­ple­re med la­e­kre sa­ger som cy­kel­sko, sol­bril­ler og cy­kel­trø­jer i de skøn­ne­ste far­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.